Word Search Classic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong hộp này chứa đầy các chữ cái không được kết nối, có một số từ có ý nghĩa. Tất cả đều điều chỉnh theo một chủ đề chung. Những người bạn sẽ thấy bên cạnh bảng. Đó là về việc tìm kiếm giữa số lượng lớn các chữ cái và các dấu trong thời gian ngắn nhất. Hãy tận dụng!