Word Cookie

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chúng ta sẽ nấu các cookie theo dạng chữ cái. Một số người trong số họ sẽ xuất hiện trong hầm và bạn sẽ phải thực hiện tất cả các kết hợp có thể cho đến khi điền vào cuối cùng của hình vuông màu trắng. Bạn càng làm điều đó càng tốt, số lượng điểm càng cao và lượng glucose càng thấp của các cookie ngon.