Woodventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này mảnh Mahjong sẽ theo chủ đề liên quan đến rừng. Bạn có thực vật và động vật và phải tìm kiếm đối tác của họ, miễn là họ không chặn bởi phần khác. Kết nối chúng và dần dần đổ hội đồng quản trị sẽ đi. Như vậy hiker anh hùng của chúng ta có thể di chuyển về phía trước trong cuộc phiêu lưu tốt nhất ngày Chủ nhật.