Woodlex

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi này là để mang lại những mảnh màu xanh lá cây ở bên phải của hội đồng quản trị, trên các mũi tên. Nhưng để có được điều đó, trước đó bạn phải giải quyết một số khó khăn, như đặt lại vị trí đúng các mảnh nâu rời khỏi cách rõ ràng. Bạn sẽ phải sử dụng điện não của bạn để giải quyết nó trước khi trời tối.