Wooden Mahjong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã biết các quy tắc của Mahjong cổ điển. Tìm kiếm những mảnh có cùng hình minh họa và làm cho chúng biến mất, nhưng chỉ khi chúng không có những mảnh khác chặn chúng xung quanh. Bây giờ áp dụng tương tự cho phiên bản mộc mạc này của Mahjong được xây dựng trên gỗ.