Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn có một bảng trống và một loạt các con số bằng gỗ mà bạn phải đặt trên bảng để bạn có thể hoàn thành các dòng hoàn chỉnh từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới. Điều quan trọng là không có lúc nào hội đồng quản trị là hoàn toàn mồ côi không gian trống rỗng nơi để đặt nhiều con số hơn.