Woobies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy dành thời gian chơi phiên bản này gây nghiện của Puzzle Bobble. Mục tiêu và cách chơi là Pampers, nhưng thay vì bong bóng được các woobies spears thân thiện.