Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Sự miêu tả

Wonder Woman đã đến để cứu thế giới, được trích dẫn với Superman và phỏng vấn cho một công việc. Trên mỗi dịp, bạn cần một chiếc váy khác nhau và phụ kiện. lời khuyên của bạn sẽ được hoan nghênh.