Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Sau khi chiến đấu và đánh bại một nhà khoa học điên, Wonder Woman đã bị mắc bệnh cùi mặt. Với hình thức của nó bây giờ, Superman không chạm hoặc với một cây gậy. Đó là bức xúc mà người phụ nữ tuyệt vời đi qua bàn tay của bạn. Sométela một facelift rộng rãi và kỹ lưỡng và sau đó cung cấp cho các lo mọi việc với sự giúp đỡ của make-up. Bạn sẽ thấy như thế nào thời gian này, Man of Steel không thể cưỡng lại.