Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi này là để mang lại những mảnh màu xanh lá cây ở bên phải của hội đồng quản trị, trên các mũi tên. Nhưng để có được điều đó, trước đó bạn phải giải quyết một số khó khăn, như đặt lại vị trí đúng các mảnh nâu rời khỏi cách rõ ràng. Bạn sẽ phải sử dụng điện não của bạn để giải quyết nó trước khi trời tối.