Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Hansel, Gretel và phù thủy. Trong phiên bản này trong những điều câu chuyện họ là một chút khác nhau. Hansel và Gretel Witch thuyết phục được trái sang hoạt động và phụ thuộc vào phiên vẻ đẹp dữ dội. Bằng cách này, trẻ em sẽ làm cho nó trở thành một phụ nữ hấp dẫn và hạnh phúc sẽ mơ không có trẻ Devour lâu hơn. Tốt cho họ!.