Witch Makeover by Hansel and Gretel

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hansel, Gretel và phù thủy. Trong phiên bản này trong những điều câu chuyện họ là một chút khác nhau. Hansel và Gretel Witch thuyết phục được trái sang hoạt động và phụ thuộc vào phiên vẻ đẹp dữ dội. Bằng cách này, trẻ em sẽ làm cho nó trở thành một phụ nữ hấp dẫn và hạnh phúc sẽ mơ không có trẻ Devour lâu hơn. Tốt cho họ!.