Witch Crossword

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi trò chơi ô chữ này với sự giúp đỡ của một phù thủy nhỏ sẽ cho bạn may mắn. Chọn các hộp và một câu hỏi sẽ xuất hiện, câu trả lời bạn sẽ phải đánh vần là từ sẽ đi vào hộp được chỉ định. Bạn thấy hoàn thành cái khác và tiến triển không thể ngăn cản.