Winter Racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là mùa đông. Giáng sinh đang đến gần và trình điều khiển trong một vội vàng để về nhà và lắp ráp cây. Một cái gì đó gây ra trên những con đường gồ ghề của thế giới đã desmedidas đua xe với mục đích đáng kính là người đầu tiên. Pilota một trong những chiếc xe và đi trước để tất cả những người khác, bao gồm Papa Noel.