Winter Makeup and Face Painting

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sau khi nộp cô gái của chúng tôi để chăm sóc da mặt hoàn tất, chúng ta có thể áp dụng nghệ thuật trang điểm đẹp đòi hỏi phải có mùa đông như màu sắc lạnh-based và hình dạng uốn lượn.