Winter Hair Trends Crimp

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành tóc chiên thập niên 80 thời trang và trong trò chơi này, bạn có thể tái tạo ba kiểu tóc khác nhau với phong cách này. Bạn cũng có thể nhuộm và chọn một mùa đông hoặc phong cách Giáng sinh.