Winter Clash 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một cuộc chiến giữa ông già Noel và yêu tinh của ông, những người dường như không vui khi làm việc rất nhiều năm. Tham gia chỉ huy của ông già Noel và tham gia vào một cuộc chiến không có quý, nhiều tuyết và nhiều màu sắc hơn, tận dụng tốt súng trường bắn tỉa. Tùy chọn nhiều người chơi sẽ tăng sự phấn khích của trò chơi.