Wings of Virtus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn thí điểm một con tàu sẽ đối mặt với một đội quân xâm lược toàn bộ. Bạn một mình, lái xe của bạn khéo léo, chụp không ngừng và thu thập những "vật phẩm" có thể giúp bạn, sẽ chiến đấu chống lại kẻ thù trong một trò chơi với đồ họa khác nhau và độc đáo. Sẵn sàng thưởng thức