Wind Archer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thông thường trong các trò chơi ném mũi tên, bạn phải tính đến gió như là một yếu tố đáng lo ngại. Nhưng trong trò chơi này, nó là một cách khác. Vai trò của bạn là để chỉ đạo gió để lái xe mũi tên của cung thủ nhân vật chính và điều này đào sâu vào cơ thể của kẻ thù không ngừng ném vũ khí sắc nét.