Wild West Gun Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng đến với miền tây hoang dã. Một nơi mà cuộc sống là vô giá trị và là nơi bạn sẽ phải tự bảo vệ mình khỏi sự tấn công liên tục của những kẻ săn tiền thưởng vô tính. Trong mỗi giai đoạn mà bạn vượt qua vũ khí của mình sẽ cải thiện đáng kể nhưng không phải là kết thúc nhiệm vụ: kết thúc với tất cả những gì chạy về phía bạn vũ trang và có ý đồ xấu.