Wild Animal Zoo City Simulator!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một động vật hoang dã khốc liệt đã trốn khỏi sở thú. Nhiệm vụ của bạn là đơn giản như để tiêu diệt tất cả mọi thứ mà bạn tìm thấy con đường của bạn, bất kể nó là gì hay những gì nó thuộc về. Các cuộc tàn sát, nhiều điểm hơn và niềm vui hơn cho cơ thể cao hơn. pacogames