White Party Surprise

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa đã mời bạn bè của cô từ Disney đến một bữa tiệc với một bất ngờ cuối cùng. Điều kiện duy nhất là họ mặc quần áo và phụ kiện hoàn toàn màu trắng, một quá trình mà bạn sẽ phải giúp họ. Và tại sao rất nhiều màu trắng? Đó là sự ngạc nhiên và biết nó, bạn sẽ phải chơi trò chơi giải trí này.