Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cảm thọ Wheely xe tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình với sự giúp đỡ vô giá của bạn để vượt qua mọi trở ngại đó là trên đường đi. Lần này nhiệm vụ không phải là đơn giản: Một trận mưa sao băng đe dọa phá hủy trái đất và Wheely phải dừng lại.