Wheely 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Wheely xe cảm tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình trên bánh xe. Sau một tai nạn mua lại sức mạnh của thời gian đi lại. Bạn sẽ phải mang lại cho tương lai vượt qua tất cả các loại bài kiểm tra, các chướng ngại vật và câu đố.