Wheely 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

tình yêu Wheely là một chiếc xe mất dầu cho mẫu xe dễ thương. Ông sẽ bất cứ nơi nào cần thiết. Giúp cô để kết hợp các phím cần thiết để bạn có thể vượt qua màn hình và được nhận được gần gũi hơn với cô.