Wheelie Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thách thức là để đi khoảng cách tối đa với bánh xe phía trước của xe đạp của bạn nâng lên một vài cm từ mặt đất. Bạn sẽ phải kiểm soát lực hấp dẫn, rằng nếu nó không đẩy bạn về phía trước, nó làm nó từ phía sau để có một nguy hiểm mà bạn sẽ rơi trên lưng của bạn. Đi trước, nhà vô địch!