Wheel of Outfits

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi người ta không biết quần áo và phụ kiện gì để phù hợp với cơ thể của bạn, điều tốt nhất bạn có thể làm là chuyển sang bộ quần áo roulette. Vì vậy, bạn sẽ phải biến nó để khi bạn dừng lại, nó sẽ cho bạn thấy những mô hình để lựa chọn, xu hướng mặc và những gì phong cách thể hiện. Hãy để cơ hội quyết định.