What's In My Summer Bag

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những gì bạn mặc vào túi mùa hè của bạn?. Trước tiên, bạn phải chọn đối tượng thích hợp để đi đến bãi biển. Sau đó thử vào một số đồ bơi cho đến khi bạn tìm thấy một phù hợp với bạn nhất.