What to Wear Winter Edition

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai công chúa Disney tự hỏi những gì thời trang mùa đông tương ứng, đầu tiên, đi học và, thứ hai, đi bộ xuống các đường phố. Stylist giữ cho họ trong một vài phút, chọn những bộ quần áo và phụ kiện phù hợp nhất phù hợp với thể chất của họ và sau đó lấy cho mình một cây bồ đề.