Western Invasion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong một thị trấn phía tây, bạn bị bao vây bởi một số ít những kẻ ngoài vòng pháp luật muốn kết thúc sự tồn tại của bạn. Họ cùng nhau thêm một số cụ thể mà bạn phải để lại bằng không với sự giúp đỡ của mục tiêu của bạn và súng trường của bạn trước khi cuộc sống của bạn kết thúc. Bạn đã sẵn sàng, người lạ?