Western Front 1914

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

bạn chỉ chiến đấu chống lại một đội quân lính trong Thế chiến II. Tìm vũ khí mới và đạn để tồn tại.