Weave the Line

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ở trên cùng, bạn sẽ thấy một hình được làm bằng các đường. Nhiệm vụ của bạn là tái tạo nó trong hộp phía dưới. Đối với điều này, bạn sẽ phải di chuyển các điểm nằm ở cuối các dòng và đặt chúng chính xác để làm biến dạng chúng cho đến khi kết quả giống hệt như ví dụ trực quan.