We Become What We Behold

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi có chủ đề xã hội học này, nhưng rất thú vị, bạn sẽ phải tìm trong số những hành vi gây chú ý khác nhau. Làm cho họ trở thành virus và xem làm thế nào, từng chút một, họ đang mở rộng như một con virus cho đến khi họ khiêu khích những gì không thể tránh khỏi, rằng chúng ta tiêu diệt lẫn nhau mà không thực sự biết tại sao.