Way of Tanks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con đường của xe tăng được rải rác với những trở ngại, mỏ, lỗ và xe tăng khác mà muốn tiêu diệt. Nhưng bạn cũng có thể tìm thấy đầy đủ vàng tiền xu bát. Bạn nên làm cho họ tất cả và tiêu diệt kẻ thù trước khi tiêu diệt bạn.