Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trở thành một bị lạc giữa một người lính chiến tranh, thu thập vũ khí, bắn kẻ thù của bạn và hoàn thành sứ mệnh của bạn thành công.