Way of Hero

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một bị lạc giữa một người lính chiến tranh, thu thập vũ khí, bắn kẻ thù của bạn và hoàn thành sứ mệnh của bạn thành công.