Watercraft Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một tàu cao tốc qua biển để tìm kiếm mục tiêu. Bạn sẽ có một con đường được đánh dấu để làm theo, một số trở ngại, nhiều đường cong và, quan trọng nhất, một thời gian hạn chế để đến đó trước khi nhận được một khẩu phần đau khổ của boos.