Waterball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi trò phóng bóng bay đầy nước với những động vật rừng này. Chờ đợi chăm chú để nổi lên từ sự phát triển. Bạn có vài giây trước khi mục tiêu chuyển sang màu đỏ và bạn bị ném một quả bóng bay mà bạn sẽ phải nổ tung bằng cách phóng một quả khác. Sau đó, bạn dành một vài cho caster để ẩn lần nữa.