Water Scooter Mania 2 : Riptide

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy lên thuyền hùng mạnh nhất và tham gia vào cuộc chạy đua thú vị về nước. Đứng trước những đối thủ của bạn và ngôi sao trong những bước nhảy to lớn trượt xuống dốc với tốc độ cao. Bạn có thể chọn "Tôi chống lại máy" hoặc chế độ nhiều người mà bạn sẽ tăng khả năng cạnh tranh và adrenaline.