Water Flow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đôi khi những trò chơi đơn giản lại gây nghiện nhất, hãy thử trò này, trong đó nhiệm vụ của bạn sẽ là đưa chất lỏng của từng màu vào ly tương ứng của nó. Mở hoặc đóng dòng nước để nó chảy qua đường ống mà bạn chọn.