Watch Your Step Steven!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Steven vũ trụ đã được yêu cầu để thu thập tất cả các đồ trang sức để xác định vị trí trên bảng, nhưng nên cẩn thận với các Centipeeltes khủng khiếp đi, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ông. Do đó, 'xem các bước của bạn, Steven !!.