Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Lấy súng máy, mặc những bộ quần áo kaki và chặn đầu của bạn, bởi vì đó là thời gian để đi vào chiến đấu. Internate đằng sau các dòng kẻ thù và bắn tất cả những gì có khía cạnh của khủng bố và người đứng đầu như vuông như bạn đang có.