Wars of Worlds

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quá khứ và tương lai đối mặt nhau trong một cuộc chiến. Chọn bên bạn thích và chuẩn bị để tạo mọi thứ bạn cần để trở thành người chiến thắng. Mua chiến binh và entrénalos. Sử dụng năng lượng để cung cấp nhiên liệu cho vũ khí của bạn. Và khi đến lúc, hãy chạy ra chiến trường và dẫn dắt đội quân của bạn. Sử thi!