Warriors League

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

League of Warriors này được tạo ra để chống lại cái ác trong tất cả các dạng của nó. Bây giờ bạn có cơ hội để trở thành một phần của nó bằng cách trở thành chiến binh mà bạn thích nhất. Kiếm sĩ, người ném mũi tên hoặc chuyên gia ma thuật. Tích lũy điểm và cải thiện hiệu suất của người anh hùng của bạn.