Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Thậm chí không Feudal Trung Quốc được thoát khỏi những cuộc xâm lược zombie. Và, một số xuất hiện đa dạng và rất đáng sợ. Vùng; giải cần phải có một chiến binh trong thái độ của bạn, sẵn sàng chiến đấu không mệt mỏi cho đến khi có không phải là một trong số mộ của ông.