Warrior vs Zombies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thậm chí không Feudal Trung Quốc được thoát khỏi những cuộc xâm lược zombie. Và, một số xuất hiện đa dạng và rất đáng sợ. Vùng; giải cần phải có một chiến binh trong thái độ của bạn, sẵn sàng chiến đấu không mệt mỏi cho đến khi có không phải là một trong số mộ của ông.