Warehouse King

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con tàu đã đến và đầy những container lớn cản trở việc đi qua của chiếc xe tải để nó có thể hoạt động bình thường và nhanh chóng. Bạn sẽ phải sắp xếp các thùng chứa, di chuyển chúng một cách logic và động cho đến khi bạn tìm thấy khoảng cách giữa chúng để có thể di chuyển.