War Zone

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là thời gian để sạc cũng súng đó, Face the kẻ thù và bắn anh ta ở tốc độ rất nhanh. Mục tiêu, bóp cò, loại bỏ trước khi bạn loại bỏ và nạp tiền bất cứ lúc nào.