Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đó là thời gian để sạc cũng súng đó, Face the kẻ thù và bắn anh ta ở tốc độ rất nhanh. Mục tiêu, bóp cò, loại bỏ trước khi bạn loại bỏ và nạp tiền bất cứ lúc nào.