War Soldiers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn phòng bạn muốn chiến đấu với lính kẻ thù của bạn chống lại tất cả mọi người trong trò chơi này chiến tranh nhiều. Có rất nhiều kịch bản và các loại vũ khí khác nhau để khám phá.