War of Iron

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

chiến lược đặt công nghệ cao súng, mìn và đã đặt tay walkie-talkie để cảnh báo các đơn vị không khí. Nhiệm vụ của bạn là để ngăn chặn một đội quân xe tăng địch để đi sâu vào thành phố. Sẽ có sự tàn phá trong chiến tranh đẫm máu sắt này.