Wanderlust

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một thủy thủ trẻ và đầy tham vọng sẵn sàng đi biển, nhưng để thực hiện một nhiệm vụ khó khăn như vậy trước tiên bạn cần phải tiết kiệm tiền bằng cách làm việc cho một người bảo trợ sẽ ra lệnh cho bạn một số nhiệm vụ trong đó bạn sẽ phải chìm tàu ​​cướp biển hoặc cá. Với số tiền thu được, bạn có thể có được galleon mơ ước của mình.