Wanderers.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này bạn xử lý một bộ lạc. Bạn sẽ quản lý cuộc sống của họ, quá trình tiến hóa của họ, trận đánh và sự sống còn của họ. Bạn sẽ săn chúng để nuôi sống bản thân và học cách xây dựng một ngôi nhà. Hướng dẫn họ và xem trong sự kinh ngạc mở rộng và cải thiện trong gia tộc năng lực của họ.