Wake The Santa

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giáng sinh đã đến!. Và ông già Noel vẫn chưa nhận thức được, bởi vì tôi chưa được đánh thức. Hãy cẩn thận để đảm bảo rằng mở mắt ra và khởi động kích hoạt các cấu trúc này để các bông tuyết đánh vào đầu mình.